084-4248324 info@hellobug.com
www.twitter.com/hellobug facebook.com/hellobugBangkok

 
เมนูอาหาร
· จิ้งหรีดแช่แข็ง
· หนอนนกแช่แข็ง
· หนอนยักษ์แช่แข็ง
· กุ้งฝอยแช่แข็งดั้งเดิม
· กุ้งฝอย value
· กุ้งขาวแช่แข็ง
· เนื้อปลากุแลแช่แข็ง
· ปลาเกล็ดขาวแช่แข็ง
· ฮัลโหลบัค EASY
· หนอนแดงแช่แข็ง 
· เนื้อกุ้งขาวแช่แข็ง
· เนื้อปลาแล่แช่แข็ง

เนื้อปลากุแลแช่แข็ง
  • ปลาทูแช่แข็ง
  • ปลาทูแช่แข็ง
  • ปลาทูแช่แข็ง

เนื้อปลาปลากุแล(หรือเรียกว่าแชลั้น, ปลาหลังเขียว)สดแช่แข็ง ปลาสดจากท่าเรือ นำมาล้างทำความสะอาด, ขอดเกล็ด, ตัดหัว ท้องและหางออก บรรจุในถุงพลาสติกอย่างหนา ผนึกปิดอย่างดีป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไปทำลายความสดของอาหาร

บรรจุในถุงขนาด 1 กิโลกรัม เหมาะสำหรับปลากินเนื้อต่างๆ ท่านสามารถให้ได้ทั้งตัวสำหรับปลาที่มีขนาดใหญ่ หรือจะหั่นให้เป็นขนาดพอเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงของท่าน ไม่ว่าจะเป็นปลาอะราไพม่า. ปลาอลิเกเตอร์, ปลาแคทฟิซ เรดเทลและปลากระเบนต่างๆ


ตารางเปรียบเทียบชนิด, ราคาและปริมาณของสินค้า
ชนิด (ราคาต่อแพ็ค) มีชีวิต (ปริมาณต่อแพ็ค) แช่แข็ง (ปริมาณต่อแพ็ค)
เนื้อปลากุแลแช่แข็ง (65 บาท) - 1 กก.
* เนื้อปลากุแลแช่แข็ง 15 กก. ขี้นไป กก.ละ 60 บาท *

ปลาหลังเขียว 

พื้นที่และวิธีจัดส่ง
รายละเอียดพื้นที่และวิธีการจัดส่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ระบุพิกัดจัดส่ง?
ระบุพื้นที่ที่ท่านต้องการให้จัดส่งบนแผนที่ ได้ที่นี้
connect with hellobug
รับข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค
ดั้งเดิม หรือ value ดีนะ?
ดูข้อแตกต่างระหว่างกุ้งฝอยดั้งเดิมกับกุ้งฝอย value
Copyright © hellobug.com 2010