084-4248324 info@hellobug.com
www.twitter.com/hellobug facebook.com/hellobugBangkok

 
เมนูอาหาร
· จิ้งหรีดแช่แข็ง
· หนอนนกแช่แข็ง
· หนอนยักษ์แช่แข็ง
· กุ้งฝอยแช่แข็งดั้งเดิม
· กุ้งฝอย value
· กุ้งขาวแช่แข็ง
· เนื้อปลากุแลแช่แข็ง
· ปลาเกล็ดขาวแช่แข็ง
· ฮัลโหลบัค EASY
· หนอนแดงแช่แข็ง 
· เนื้อกุ้งขาวแช่แข็ง
· เนื้อปลาแล่แช่แข็ง

เกร็ดน่ารู้ เล็กๆน้อยจากเรา
Q วิธีการเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิด
Q อาหารแต่ละชนิด มีคุณค่าทางอาหารอย่างไรบ้าง
Q จะเลือกใช้บริการแบบรายเดือนหรือรายครั้งดี
Q ถ้าอยู่ต่างจังหวัด จะสั่งซื้อได้หรือไม่
Q ต้องสั่งขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะส่งให้
   

Q วิธีการเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิด
A สำหรับอาหารแช่แข็งทุกชนิด ควรจะนำมาแบ่งใช้ในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น และควรนำส่วนที่ไม่ได้ใช้เก็บคืนเข้าช่องแช่แข็งทันที ในกรณีที่ได้เปิดถุงนำอาหารออกมาใช้แล้ว ถ้าท่านมีภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ควรนำอาหารที่เปิดใช้แล้วเก็บรักษาในภาชนะนั้นเพื่อป้องกันอากาศเย็นที่จะเข้าไปทำลายความสดของอาหาร คลิกที่นี้เพื่ออ่านบทความเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารทั้งแบบมีชีวิตและแช่แข็ง
   
Q อาหารแต่ละชนิด มีคุณค่าทางอาหารอย่างไรบ้าง
A อาหารแต่ละชนิดมีจุดเด่นจุดด้อยในตัวของมันเอง ไม่มีอาหารประเภทใดที่มีสารอาหารครบถ้วน เพราะฉะนั้นการสลับสับเปลี่ยนอาหารจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   
Q จะเลือกใช้บริการแบบรายเดือนหรือรายครั้งดี
A สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้อาหารในปริมาณที่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์ เราแนะนำให้ท่านเลือกใช้บริการแบบรายเดือน แต่ถ้าท่านต้องการใช้อาหารในปริมาณที่ไม่แน่นอน หรือใช้อาหารในปริมาณน้อย เราแนะนำให้ท่านเลือกใช้แบบรายครั้ง ดูรายละเอียดและตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของบริการแบบรายเดือนหรือรายครั้งได้ที่นี้
   
Q ถ้าอยู่ต่างจังหวัด จะสั่งซื้อได้หรือไม่
A สั่งได้ครับ ท่านสามารถเลือกวิธีการจัดส่งที่เหมาะกับท่านได้ไม่ว่าจะเป็นทางรถโดยสารประจำทางหรือเครื่องบิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งได้ที่เมนู พื้นที่จัดส่ง
   
Q ต้องสั่งขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะส่งให้

A

เราไม่จำกัดการสั่งขั้นต่ำครับ ท่านที่ต้องการสั่งซื้อหนึ่งแพ็คเราก็สามารถจัดส่งได้ครับ
   
   
   
   
พื้นที่และวิธีจัดส่ง
รายละเอียดพื้นที่และวิธีการจัดส่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ระบุพิกัดจัดส่ง?
ระบุพื้นที่ที่ท่านต้องการให้จัดส่งบนแผนที่ ได้ที่นี้
connect with hellobug
รับข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค
ดั้งเดิม หรือ value ดีนะ?
ดูข้อแตกต่างระหว่างกุ้งฝอยดั้งเดิมกับกุ้งฝอย value
Copyright © hellobug.com 2010