084-4248324 info@hellobug.com
www.twitter.com/hellobug facebook.com/hellobugBangkok

 
เมนูอาหาร
· จิ้งหรีดแช่แข็ง
· หนอนนกแช่แข็ง
· หนอนยักษ์แช่แข็ง
· กุ้งฝอยแช่แข็งดั้งเดิม
· กุ้งฝอย value
· กุ้งขาวแช่แข็ง
· เนื้อปลากุแลแช่แข็ง
· ปลาเกล็ดขาวแช่แข็ง
· ฮัลโหลบัค EASY
· หนอนแดงแช่แข็ง 
· เนื้อกุ้งขาวแช่แข็ง
· เนื้อปลาแล่แช่แข็ง

เกร็ดน่ารู้ เล็กๆน้อยจากเรา

วิธีการเก็บรักษาจิ้งหรีด, หนอนนก และลูกกบอย่างง่ายๆ ด้วยวัสดุที่หาได้รอบบ้าน
 
วิธีการเก็บรักษาและดูแลจิ้งหรีด


ภาชนะที่เหมาะในการเก็บจิ้งหรีดอาจเป็นตู้ปลาเก่า หรือกล่องพลาสติกก็ได้ ท่านควรจะหาตาข่ายหรือมุ้งลวดเก่ามาปิดภาชนะที่ใช้เก็บเพื่อป้องกันการหนีของจิ้งหรีดและศัตรูของจิ้งหรีดที่อาจจะเข้ามากินจิ้งหรีดได้เช่น จิ้งจกหรือนก

ภาชนะที่เก็บจิ้งหรีดควรจะมีขนาดใหญ่เหมาะสมกับจำนวนจิ้งหรีดที่ท่านเก็บ ความคับแคบและแออัดของจิ้งหรีดเป็นสาเหตุการตายหลักของจิ้งหรีด ท่านควรจะหารังไข่, กล่องกระดาษ หรือแกนกระดาษทิชชู่ ใส่ไว้ด้วยเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับจิ้งหรีด

จิ้งหรีดสามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิด เช่นขนมปังปอนด์, คุ้กกี้, อาหารสุนัข, อาหารปลา หรือผลไม้และผักต่างๆ ท่านสามารถเลือกให้อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนให้จิ้งหรีด เพื่อที่สัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับสารอาหารจากการกินจิ้งหรีดที่มีสารอาหารครบถ้วน สำหรับผักและผลไม้ที่ท่านจะให้จิ้งหรีด ท่านต้องทำการล้างให้สะอาดเพราะว่าจิ้งหรีดเป็นสัตว์ที่ไวต่อสารเคมีและยาฆ่าแมลง สารเคมีที่หลงหลือเพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้จิ้งหรีดตายได้

สำหรับแหล่งน้ำของจิ้งหรีดท่านสามารถใช้ สำลีหรือฟองน้ำชุบน้ำก็ได้ หลีกเลี่ยงที่จะใช้ภาชนะก้นลึกใส่น้ำเพราะจิ้งหรีดตัวตัวเล็กสามารถจมน้ำในภาชนะนั้นได้ และน้ำที่หล่นออกมาจากภาชนะยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ท่านควรที่จะน้ำฟองน้ำหรือสำลีออกมาล้างน้ำทุกๆ 2 หรือ 3 วันเพื่อหลีกเลี้ยงกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์

มดก็เป็นศัตรูหลักของจิ้งหรีดเหมือนกับหนอนนก ความร้อนและแสงแดดก็สามารถทำให้จิ้งหรีดของท่านตายได้ ท่านจึงควรเก็บจิ้งหรีดให้ห่างจากแสงแดดและความร้อน
 

 
วิธีการเก็บรักษาและดูแลหนอนนก


ท่านสามารถที่จะเก็บรักษาหนอนนกได้ทั้งในและนอกตู้เย็น ในกรณีที่ต้องการเก็บรักษาในตู้เย็น ท่านสามารถนำหนอนนกและภาชนะในการจัดส่งใส่ในตู้เย็น(ช่องแช่เย็นธรรมดา ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง)ได้ทันที ท่านควรจะนำหนอนนกออกจากตู้เย็นทุกๆ 2 หรือ 3 วัน เพื่อให้อาหารและน้ำ

ในกรณีที่ท่านต้องการเก็บหนอนนกไว้นอกตู้เย็น สิ่งที่สำคัญสำหรับการเก็บรักษาหนอนนกหลักๆมี 3 อย่างดังนี้ อาหาร, น้ำ และอากาศที่ถ่ายเท ท่านสามารถให้อาหารปลาเม็ดเล็กๆ หรือรำข้าวที่เราใส่ลงไปในภาชนะจัดส่งเป็นอาหารสำหรับหนอนนกได้

สำหรับแหล่งน้ำ ท่านสามารถใช้กระดาษทิชชู่พรมน้ำหมาดๆวางลงในภาชนะที่เลี้ยง หรือฝานผลไม้เช่น แครอทหรือแอปเปิ้ลเป็นชิ้นบางๆก็ได้ เนื่องจากอากาศที่ถ่ายเทก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับหนอนนก เนื่องจากหนอนนกไม่สามารถปีนขึ้นจากภาชนะเก็บที่เป็นพลาสติกได้ ดังนั้นท่านไม่ควรที่จะใช้ฝาปิดภาชนะที่เก็บ

ศัตรูหลักของหนอนนกที่พบบ่อยในบ้านคือมด เพราะฉะนั้นควรจะเก็บหนอนนกให้ห่างจากมด หรืออาจจะใช้น้ำรองใต้ภาชนะในการเลี้ยงก่อนก็ได้
 

 
วิธีการเก็บรักษาและดูแลกบ


ท่านควรจะนำกบออกจากภาชนะจัดส่งทันทีที่ได้รับสินค้า ถังน้ำหรือกล่องพลาสติกก็เป็นภาชนะที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษากบ ท่านควรจะเติมน้ำลงในภาชนะที่ใช้เลี้ยงประมาณ 1-2 ซม. และควรจะหาสิ่งของที่มีความสูงเหนือระดับน้ำใส่ไว้ในภาชนะที่เก็บด้วยเพื่อเป็นส่วนแห้งสำหรับกบเพราะกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ อาหารปลาเม็ดเล็กๆก็เป็นอาหารที่ท่านสามารถให้กับกบได้ ท่านควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 2 หรือ 3 วัน และปิดภาชนะด้วยมุ่งลวดเก่าๆหรือตาข่ายพลาสติก
 

 
วิธีการเก็บรักษาอาหารแช่แข็งทุกชนิด
 


สำหรับอาหารแช่แข็งทุกชนิด ควรจะนำมาแบ่งใช้ในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น และควรนำส่วนที่ไม่ได้ใช้เก็บคืนเข้าช่องแช่แข็งทันที ในกรณีที่ได้เปิดถุงนำอาหารออกมาใช้แล้ว ถ้าท่านมีภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ควรนำอาหารที่เปิดใช้แล้วเก็บรักษาในภาชนะนั้นเพื่อป้องกันอากาศเย็นที่จะเข้าไปทำลายความสดของอาหาร


 
พื้นที่และวิธีจัดส่ง
รายละเอียดพื้นที่และวิธีการจัดส่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ระบุพิกัดจัดส่ง?
ระบุพื้นที่ที่ท่านต้องการให้จัดส่งบนแผนที่ ได้ที่นี้
connect with hellobug
รับข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค
ดั้งเดิม หรือ value ดีนะ?
ดูข้อแตกต่างระหว่างกุ้งฝอยดั้งเดิมกับกุ้งฝอย value
Copyright © hellobug.com 2010