084-4248324 info@hellobug.com
www.twitter.com/hellobug facebook.com/hellobugBangkok

 
เมนูอาหาร
· จิ้งหรีดแช่แข็ง
· หนอนนกแช่แข็ง
· หนอนยักษ์แช่แข็ง
· กุ้งฝอยแช่แข็งดั้งเดิม
· กุ้งฝอย value
· กุ้งขาวแช่แข็ง
· เนื้อปลากุแลแช่แข็ง
· ปลาเกล็ดขาวแช่แข็ง
· ฮัลโหลบัค EASY
· หนอนแดงแช่แข็ง 
· เนื้อกุ้งขาวแช่แข็ง
· เนื้อปลาแล่แช่แข็ง

เกร็ดน่ารู้ เล็กๆน้อยจากเรา

 

เรื่องน่ารู้ของอาหารสำหรับอะโรวาน่า
 
จิ้งหรีด
จิ้งหรีดเป็นอาหารที่มีคุณค่าสำหรับอะโรวาน่า ความเสี่ยงต่อการติดโรคต่ำ แต่ควรเลือกขนาดของจิ้งหรีดให้มีขนาดพอเหมาะกับอะโรวาน่าเพื่อป้องกันอาการปากยื่น คุณสามารถให้จิ้งหรีดกินวิตามินเสริมก่อนที่จะให้เป็นอาหารกับอะโรวาน่าได้ ไม่ว่าจะเป็นฝักทองหรือแครอท ซึ่งอุดมไปด้วย วิตามิน เอ (ช่วยเร่งสี โดยเฉพาะสีแดง)

คุณค่าทางอาหาร
Moisture (ความชื้น) 74 %
Ash (เถ้า) 1 %
Protein (โปรตีน) 18 %
Fat (ไขมัน) 6 %
Other (อื่นๆ) 1 %
 
แมลงสาบ
แมลงสาบจะมีสารอาหารคล้ายกับจิ้งหรีด ควรหลีกเลี่ยงการให้แมลงสาบที่ตายแล้วกับอะโรวาน่า นอกจากว่าท่านแน่ใจว่าแมลงสาบนั้นไม่ได้ตายจากยาฆ่าแมลง

 
ตะขาบ
ตะขาบเป็นอาหารที่มีคุณค่ากับอะโรวาน่าเช่นเดียวกัน ตะขาบถูกใช้เป็นอาหารสำหรับอะโรวาน่าอย่างแพร่หลายในแทบทวีปเอเซียเพื่อช่วยเร่งสีสันให้กับอะโรวาน่า แต่น่าเสียดายที่ตะขาบเป็นอาหารที่มีราคาสูงและหายาก
 
ปลาเหยื่อ
ปลาทุกชนิดที่มีขนาดพอดีคำกับอะโรวาน่าของท่าน สามารถที่จะให้เป็นอาหารกับอะโรวาน่าได้ ไม่ว่าจะเป็นปลาทอง, ปลากัด, ปลานิล หรือแม้แต่ปลาคาร์ฟ ความเสี่ยงต่อการติดโรคจากการให้ปลาเหยื่อค่อนข้างสูง ท่านจึงควรจะเก็บกักปลาเหยื่อก่อนที่จะให้เป็นอาหารอย่างน้อย 5 วัน
 
เนื้อปลา
เนื้อปลาสามารถให้เป็นอาหารของอะโรวาน่าได้ ก่อนให้ควรจะตัดส่วนที่เป็นหนังกับไขมันออก และหั่นให้เป็นขนาดพอคำ
 
เนื้อกุ้ง
ควรเลือกแต่กุ้งที่สด ตัดส่วนหัวและส่วนหางที่แข็งออก ล้างให้สะอาด หั่นเป็นขนาดพอดีคำกับอะโรวาน่า ท่านอาจจะลอกเปลือกออกหรือให้ทั้งเปลือกก็ได้ เนื้อกุ้งมีปริมาณวิตามินเอสูง ซึ่งจะช่วงเร่งสีสันของอะโรวาน่า ในระยะแรกของการให้เนื้อกุ้ง อะโรวาน่าอาจปฎิเสธอาหารชนิดนี้ ท่านอาจจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการฝึกให้กิน
 
คุณค่าทางอาหาร
Ash (เถ้า) 1.6 %
Protein (โปรตีน) 21 %
Fat (ไขมัน) 1 %
Energy (พลังงาน) 1 kcal/g


กุ้งฝอย
กุ้งฝอยเป็นอาหารที่มีคุณค่ากับอะโรวาน่า พยายามเลือกขนาดของกุ้งฝอยให้เหมาะกับอะโรวาน่าของท่าน ควรหลีกเลี่ยงการให้กุ้งฝอยตัวใหญ่กับอะโรวาน่าตัวเล็ก เพราะกรีกุ้งที่แข็งอาจจะไปทำอันตรายกับระบบย่อยอาหารได้ และไม่ควรที่จะปล่อยกุ้งฝอยเป็นๆทิ้งไว้ในตู้ปลาของท่าน เพราะจะทำให้อะโรวาน่าคอยมองลงเพื่อหาอาหารตลอดเวลาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการตาตก
 
หนอนแดง
หนอนแดงถูกใช้เป็นอาหารหลักสำหรับอะโรวาน่าตัวเล็ก เนื่องจากอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ซึ่งมีทั้งแบบแช่แข็งและสด ในกรณีที่ท่านให้หนอนแดงแช่แข็ง ไม่ควรให้ทั้งๆที่ยังเป็นน้ำแข็งเนื่องจากอาจทำให้ระบบย่อยอาหารแปรปรวนได้ ควรจะนำมาละลายน้ำให้หายเย็นเสียก่อน
 
หนอนนก
หนอนนกเป็นอาหารที่มีคุณค่าสำหรับอะโรวาน่าเช่นเดียวกัน ควรเลือกหนอนที่เพิ่งลอกคราบใหม่ๆ(สีของเปลือกจะเข้มขึ้นตามอายุของหนอน เพราะฉะนั้นเลือกตัวที่สียังอ่อนอยู่) สำหรับอะโรวาน่าตัวที่มีขนาดใหญ่สามารถให้หนอนยักษ์ได้ ซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกับหนอนนกแต่ตัวจะใหญ่กว่ามาก ควรจะตัดส่วนหัวออกก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของระบบย่อยอาหาร
 
คุณค่าทางอาหาร
Ash (เถ้า) 3 %
Protein (โปรตีน) 17 %
Fat (ไขมัน) 5 %
Moisture (ความชื้น) 70 %

 
ไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดินเป็นอาหารที่มีคุณค่าสำหรับสัตว์น้ำเกือบทุกชนิด ความเสี่ยงของการติดโรคจากไส้เดือนดินต่ำ ควรจะชำระล้างดินออกก่อนที่จะให้เป็นอาหาร
 
กบ
กบเป็นอาหารที่มีคุณค่าซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในแทบเอเซีย พยายามหลีกเลี่ยงการใช้กบจากธรรมชาติ นอกจากว่าท่านจะแน่ใจว่ากบชนิดนั้นไม่มีพิษ และสามารถให้เป็นอาหารได้ ควรเลือกกบที่มีขนาดพอดีกับอะโรวาน่า
 
คุณค่าทางอาหาร
Ash (เถ้า) 19.9 %
Protein (โปรตีน) 34.4 %
Fat (ไขมัน) 31.4 %
Energy (พลังงาน) 4.73 kcal/g


 
จิ้งจก
จิ้งจกเป็นอาหารอีกชนิดที่อะโรวาน่าชอบและมีคุณค่าทางอาหารสูง แต่เนื่องจากเป็นอาหารที่หายากและราคาสูง จึงไม่เป็นที่นิยมในการใช้ จิ้งจกสามารถพบได้ตามบ้านในแทบทุกภาคของประเทศไทย การจับค่อนข้างลำบากแต่เป็นที่ชื่นชอบสำหรับอะโรวาน่าของท่าน
 
อาหารเม็ด หรืออาหารสำเร็จรูป
ในท้องตลาดมีอาหารสำหรับอะโรวาน่าหลากหลายยี่ห้อ ก่อนซื้อควรเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารของแต่ละยี่ห้อ อะโรวาน่าอาจจะปฎิเสธการกินอาหารชนิดนี้ ท่านอาจจะต้องใช้ความพยายามในการฝึกอะโรวาน่าของท่านให้ยอมรับอาหารชนิดนี้
 
อ้างอิงจาก:
www.arofanatics.com, Member amax; 3 October 2008
 
พื้นที่และวิธีจัดส่ง
รายละเอียดพื้นที่และวิธีการจัดส่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ระบุพิกัดจัดส่ง?
ระบุพื้นที่ที่ท่านต้องการให้จัดส่งบนแผนที่ ได้ที่นี้
connect with hellobug
รับข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค
ดั้งเดิม หรือ value ดีนะ?
ดูข้อแตกต่างระหว่างกุ้งฝอยดั้งเดิมกับกุ้งฝอย value
Copyright © hellobug.com 2010